Pravilnici

Pravilnik o postavljanju i upotrebi tehničkih pomagala te fotografisanju, snimanju i korištenju video nadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu (Sl. glasnik BiH, broj: 5/10)

Pravilnik o postupku određivanja privremenog graničnog prelaza (Sl. glasnik BiH, broj: 6/10)

Pravilnik o načinu obavljanja kontrole prenosa oružja i municije preko državne granice (Sl. glasnik BiH, broj: 32/10)

Pravilnik o obavljanju i troškovima graničnih provjera na drugom mjestu u slučajevima posebnih i opravdanih razloga (Sl. glasnik BiH, broj: 5/10)

Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju i troškovima graničnih provjera na drugom mjestu u slučajevima posebnih i opravdanih razloga (Sl. glasnik BiH, broj: 80/17)

Pravilnik o pograničnim propusnicama (Sl. glasnik BiH, broj: 51/15)

Pravilnik o cijeni pograničnih propusnica(Sl. glasnik BiH, broj: 83/22)

Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prelaz i njegovo područje, blizina granične linije kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije (Sl. glasnik BiH, broj: 103/12)

Pravilnik o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prelaza (Sl. glasnik BiH, broj: 43/17)

Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja graničnog incidenta i drugih povreda državne granice (Sl. glasnik BiH, broj: 6/10)

Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave (Sl. glasnik BiH, broj: 103/14)

Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave (Sl. glasnik BiH, broj: 84/16)

Pravilnik o izgledu, sadržaju, uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za kretanje i zadržavanje lica na međunarodnim aerodromima (Sl. glasnik BiH, broj: 13/11)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu, sadržaju, uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za kretanje i zadržavanje lica na međunarodnim aerodromima (Sl. glasnik BiH, broj: 77/13)

Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu, sadržaju, uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za kretanje i zadržavanje lica na međunarodnim aerodromima (Sl. glasnik BiH, broj: 85/17)

Pravilnik o dozvolama kretanje i zadržavanje vozila na međunarodnim aerodromima (Sl. glasnik BiH, broj: 13/17)

Pravilnik o graničnoj kontroli u međunarodnom tranzitnom prometu (Sl. glasnik BiH, broj: 3/10)

Pravilnik o izdavanju graničnog odobrenja (Sl. glasnik BiH, broj: 3/10)

Pravilnik o ulasku i boravku stranaca,(SL.glasnik BiH, broj: 25-16)

Pravilnik o izmjenanama i dopuni Pravilnika o  ulasku i boravku stranaca, (Sl.glasnik BiH, broj: 83-22)

Pravilnik o  izdavanju kratkoročne vize (viza“C“) i aerodromske tranzitne vize (viza“A“) u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (Sl. glasnik BiH, broj: 12/22)

Pravilnik o nadzoru i udaljenju stranca iz BiH, (SL.glasnik bih, broj 28-16)

Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i korištenja službenih evidencija o strancima (Sl.glasnik BiH, broj:51/16)

Pravilnik o registrovanju biometrijskih karakteristika stranaca,( Sl.glasnik BiH,broj 55-16)

Pravilnik o putnom listu za stranca (Sl. glasnik BiH, broj: 65/16)

Pravilnik o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima ( Sl.glasnik BiH,broj 79-16)