Najčešće postavljena pitanja

Pitanja i odgovori su svrstani u tematske grupe. Molimo da izaberete onu koja vas interesuje kako biste dobili odgovore.

Ne možete pronaći odgovor na vaše pitanje? Pošaljite nam svoje pitanje.

POŠALJI PITANJE

Prelazak državne granice za državljane BiH

9

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

Za nositelja putne isprave državljanina BiH mlađeg od 14 godina, odnosno poslovno nesposobnu osobu nije potrebna punomoć/suglasnost za  putovanje u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Državljanin BiH mlađi od 14 godina mora posjedovati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa, ako putuje u pratnji drugog lica.

Da li se državljanima Bosne i Hercegovine obavezno unosi otisak štambilja prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine?

Državljanima BiH nije obavezan unos otiska štambilja za ovjeru prelaska državne granice u putnu ispravu Bosne i Hercegovine. Na  lični zahtjev, može  se unijeti štambilj za ovjeru prelaska državne granice u njihovu važeću putnu ispravu pri ulasku ili izlasku iz Bosne i Hercegovine.

Mogu li dobiti potvrdu o prelasku državne granice Bosne i Hercegovine i na koji način?

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, potrebno je obratiti se službeniku za informiranje Granične policije Bosne i Hercegovine zahtjevom za dostavu podataka o prelasku državne granice.

Vaš zahtjev bit će razmotren te će, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, biti doneseno rješenje.

Na zvaničnoj veb-stranici GPBiH je vodič za pristup informacijama kojima raspolaže Granična policija Bosne i Hercegovine, kao i obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je potrebno popuniti.

Da li državljanin BiH može s ličnom kartom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju da posjeduju važeću putnu ispravu (biometrijski pasoš) za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske.

Da li mogu putovati u zemlje Evropske unije s pasošem koji ističe za manje od tri mjeseca? Koliko dana mogu boraviti i koliko mi je novca potrebno za namjeravani boravak u EU?

Granična policija BiH nije nadležna za pitanja ulaska i boravka u drugim zemljama. Za sve uvjete ulaska i boravka u zemlji u koju putujete trebalo bi se obratiti nadležnim organima te zemlje koji će vam dati tačne informacije o uvjetima ulaska i boravka u toj zemlji.

Može li državljanin BiH koji je promijeno ime ili prezime s putnom ispravom koja glasi na prvobitno ime ili prezime prijeći granicu BiH?

Državljanin BiH koji promijeni lično ime, ime ili prezime, dužan je promijeniti i putnu ispravu (pasoš ili ličnu kartu) jer su njegovi novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podacima upisanim u putnu ispravu – pasoš, te kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

 

KORISNE INFORMACIJE

 • Prema Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine, osoba koja je promijenila lično ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i druge isprave) nadležnom organu. Slične odredbe sadržane su i u relevantnim zakonima Republike Srpske i Brčko Distrikta, kojima je također propisano da se u pravnom saobraćaju osoba smije služiti samo ličnim imenom koje je upisano u matične knjige.
 • Zakonom o ličnoj karti državljana BiH propisano je da se lična karta mora zamijeniti ako su promijenjeni podaci koji su o imaocu lične karte navedeni u ličnoj karti i imalac lične karte dužan je, zahtjev za zamjenu podnijeti u roku od 60 dana od nastanka razloga za zamjenu.
 • Zakonom o putnim ispravama BiH propisano je da će nadležni organ za izdavanje putne isprave na zahtjev nosioca zamijeniti putnu ispravu.
 • Zakonom o putnim ispravama BiH propisano je da je putna isprava javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH i putnu ispravu smije upotrebljavati samo osoba na čije ime je izdata.
 • Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko su promijenjeni podaci koji se odnose na identitet nosioca putne isprave, putna isprava koja sadrži „stare“ generalijske podatke više se ne može koristiti kao dokaz identiteta.

Koji su dokumenti potrebni državljaninu BiH za prelazak državne granice BiH?

Državljani BiH mogu preći državnu granicu sa važećim putnim ispravama.

Putna isprava je važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao nadležni organ vlasti BiH, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Državna granica Bosne i Hercegovine se ne može preći sa rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom.

Državljanin BiH koji ima državljanstvo neke druge države ne smatra se strancem na teriroriji BiH.

Državna granica BiH smije se prelaziti samo na graničnim prelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prelaza.

Da li maloljetni državljanin BiH može putovati u pratnji jednog od roditelja ukoliko drugi roditelj nije saglasan da dijete putuje ?

Zakonom o putnim ispravama propisano je da nosilac putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, može putovati u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Shodno navedenom, maloljetno dijete može prelaziti državnu granicu BiH u pratnji jednog roditelja, ukoliko posjeduje važeću putnu ispravu, te ukoliko ne postoje druge zakonske smetnje (zabrana ili ograničenja putovanja u inostranstvo, korištenja putne isprave za prelazak državne granice i sl.) izrečene od strane suda, centra za socijalni rad ili drugog nadležnog organa.  

Da li državljani BiH mogu koristiti važeću osobnu iskaznicu BiH kao putnu ispravu prilikom prelaska državne granice?

Državljani Bosne i Hercegovine mogu koristiti važeću osobnu iskaznicu BiH kao putnu ispravu prilikom prelaska državne granice sljedećih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan međunarodni sporazum, i to: Republike Srbije, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Albanije.

Napominjemo da se osobna iskaznica BiH ne može koristiti kao važeća putna isprava prilikom putovanja u ili iz zemalja članica Europske unije, Schengenskog prostora ili drugih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan međunarodni sporazum ili ugovor“.

Prelazak granice vozilom

11

Koji dokumenti su potrebni za vozilo registrirano u stranoj zemlji prilikom prelaska državne granice BiH?

„Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini je propisano da, kada upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo kao i policu obveznog osiguranja, a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja) i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na području Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano, kao i međunarodnu oznaku zemlje registracije.

Napominjemo da „Uputstvo o kontroli postojanja i valjanosti međunarodne karte o osiguranju motornih vozila“, Biroa zelene karte u BiH, u režimu Multilateralnog sporazuma (MGA) podrazumijeva ukidanje kontrole zelenih karti tijekom ulaska u BiH za vozila s registarskim tablicama iz država članica Sustava zelene karte.

U režimu zelene karte (ZK/IMIC), vozači motornih vozila s registarskim tablicama pojedinih zemalja članica Sustava zelene karte i dalje imaju obvezu posjedovanja valjane zelene karte/IMIC-a tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

Spisak zemalja država članica Sustava zelene karte potpisnica Multilateralnog sporazuma (MGA) i režima zelene karte (ZK/IMIC), možete pronaći na web-stranici Biroa zelene karte u BiH www.bzkbih.ba u sekciji „Aktuelnosti“, kao i druge detaljne informacije“.

Da li je prilikom prelaska državne granice BiH osobi koja upravlja motornim vozilom potrebno osiguranje od automobilske odgovornosti koje važi na području Bosne i Hercegovine (zeleni karton) i da li se može pribaviti granično osiguranje na graničnom prijelazu?

„Uputstvo o kontroli postojanja i valjanosti međunarodne karte o osiguranju motornih vozila“,  Biroa zelene karte u BiH, u režimu Multilateralnog sporazuma (MGA) podrazumjeva ukidanje kontrole zelenih karti prilikom ulaska u BiH za vozila sa registarskim tablicama iz država članica Sistema zelene karte.

Napominjemo da u režimu zelene karte (ZK/IMIC), vozači motornih vozila sa registarskim tablicama pojedinih zemalja članica Sistema zelene karte i dalje imaju obvezu posjedovanja valjane zelene karte/IMIC-a prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

NAPOMENA: Spisak zemalja država članica Sistema zelene karte potpisnica Multilateralnog sporazuma (MGA) i režima zelene karte (ZK/IMIC), možete pronaći na web-stranici Biroa zelene karte u BiH www.bzkbih.ba u sekciji „Aktuelnosti“, kao i druge detaljne informacije.

Prilikom obavljanja graničnih provjera, u slučaju obveze posjedovanja, na zahtjev policijskog službenika, potrebno je na uvid predočiti važeću ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti (ZK/IMIC), u materijalnoj (printanoj) formi i isti nije moguće predočiti na mobitelu ili u drugoj elektronskoj formi.

U slučaju da se prilikom obavljanja graničnih provjera utvrdi da vozač nema gore navedenu ispravu upućuje se da pribavi granično osiguranje, koje se može pribaviti na pojedinim  graničnim prelazima. Cijena graničnog osiguranja ovisi od cjenovnika osiguravajuće kuće.

Da li može u putničkom automobilu državnu granicu preći šest osoba, dvoje odraslih i četvero djece?

Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da je u motornom vozilu, osim u teretnom vozilu policije i oružanih snaga, dozvoljeno prevoziti onoliko osoba koliko je označeno u potvrdi o registraciji, na mjestima koja su za to predviđena.

Da li državljanin BiH može državnu granicu preći motornim vozilom s potvrdom o predaji za izdavanje nove vozačke dozvole jer je stara istekla?

Motornim vozilom u saobraćaju na putu, može upravljati samo osoba koja ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Da li je potrebna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine?

U skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH nije propisana obaveza posjedovanja punomoći za upravljanje tuđim motornim vozilom, iz čega proizilazi da ista nije potrebna prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine.

 

Da li je moguće preći državnu granicu sa isteklom saobraćajnom dozvolom, odnosno s potvrdom o predaji za izdavanje nove saobraćajne dozvole?

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da kad upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo.

Obzirom na gore navedeno vozač koji upravlja motornim vozilom, prilikom prelaska državne granice BiH dužan je posjedovati važeću saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrda o produženju iste nije važeća.

Da li državljani Republike Srbije mogu preći državne granice BiH motornim vozilom kojem je istekla saobraćajna dozvola a ista je produžena od nadležnih organa Republike Srbije uz izdatu odgovarajuću potvrdu?

Granična policija BiH je zaprimila obavijest MUP-a Republike Srbije sljedećeg sadržaja:

"Da je na osnovu samostalnog člana 15. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih vozila i priključnih vozila („Službeni glasnik R.Srbije“, br. 71/2017) važnost saobraćajnih dozvola koje su izdate do dana stupanja na snagu ovog pravilnika produžena na devet godina računajući od dana izdavanja registarskih tablica vozila, o čemu teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaje odgovarajuću potvrdu počev od 01.12.2017. godine“.

S tim u vezi, ukoliko za to ne postoje druga zakonska ograničenja, motorna i priključna vozila kojima je istekla saobraćajna dozvola, a produžena je od strane nadležnih organa Republike Srbije uz izdatu odgovarajuću potvrdu, mogu prelaziti državnu granicu Bosne i Hercegovine.

Da li je prilikom prelaska državne granice BiH licu koji upravlja motornim vozilom potrebna vozačka dozvola i da li je strancu koji posjeduje stranu vozačku dozvolu potrebna međunarodna vozačka dozvola da bi se kretao na teritoriji BiH?

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano da motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu, odgovarajuće kategorije.

Takođe, stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini ili državljanin Bosne i Hercegovine koji prebiva u inostranstvu za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini može upravljati vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine, na osnovu važeće strane vozačke dozvole ili međunarodne vozačke dozvole, izdate u skladu s odredbama Bečke konvencije o drumskom saobraćaju, koju je izdao nadležni organ strane države.

Posjedovanje licence i kvalifikacijske kartice za vozača

Odredbama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu i Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijskih kartica vozača, je propisano da su prijevozi koji se obavljaju u putničkom ili teretnom prometu isključivo u nekomercijalne svrhe izuzeti od posjedovanja izvoda licence, dok vozači koji obavljaju prijevoz u nekomercijalne svrhe moraju posjedovati dokumentaciju navedenu u Pravilniku, izuzev kvalifikacijske kartice vozača.

Za sva dodatna pitanja u svezi posjedovanja licence i kvalifikacijske kartice za vozača, potrebno je da se obratite Ministarstvu komunikacija i prometa BiH sa sjedištem u Sarajevu, Trg BiH 1. (e-mail: kabinet@mkt.gov.ba).

Posjedovanje CEMT dozvole

CEMT dozvola je multilateralna dozvola na osnovu koje je dopušteno obavljanje međunarodnog prijevoza tereta između država članica Međunarodnog prometnog foruma (ITF) ili u tranzitu preko državne teritorije jedne ili više država članica ITF-a vozilima koja su registrirana u jednoj od država članica ITF-a, na osnovu koje je dopušteno obavljanje neograničenog broja vožnji u određenom periodu.

Odredbama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, za vanlinijski međunarodni prijevoz roba je propisano da, kada se prijevoz roba obavlja kombinacijom vozila, dozvolu izdaje nadležno ministarstvo zemlje registracije vučnog vozila. Ova dozvola istovremeno važi i za prikolicu ili poluprikolicu, bez obzira gdje su registrirane.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja u svezi s navedenim dokumentom, odnosno njegovim korištenjem prilikom obavljanja međunarodnog transporta roba potrebno je da se obratite Ministarstvu komunikacija i prometa BiH sa sjedištem u Sarajevu, Trg BiH 1. (e-mail; kabinet@mkt.gov.ba).

Međunarodna vozačka dozvola

Imajući u vidu da u određenim stranim zemljama državljani BiH imaju obvezu posjedovanja međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom u toj zemlji, obavještavamo vas da istu izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva, ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna međunarodna vozačka dozvola te predlažemo da se za detaljnije informacije o navedenom obratite Auto moto savezu u Bosni i Hercegovini (info@amsbih.ba), Auto-moto savezu Republike Srpske (amsrs@ams-rs.com) ili Bosanskohercegovačkom auto-moto klubu – BIHAMK (bihamk@bihamk.ba), s obzirom na to da Granična policija BiH nije nadležna za predmetnu problematiku.

 

Pogranična propusnica

2

Kako državljani susjednih država mogu dobiti pograničnu propusnicu?

Detaljnije informacije u vezi izdavanja pograničnih propusnica se nalaze na službenoj web stranici Granične policije BiH u sekciji „Informacije za građane – Pogranične propusnice“.

Koji su uvjeti za dobijanje pogranične propusnice za državljane BiH koji žive u pograničnom području sa Republikom Hrvatskom?

Između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske potpisan je Sporazum o pograničnom prometu koji, uz ostalo, propisuje i izdavanje pograničnih propusnica. U skladu sa ovim sporazumom, stanovnici pograničnog područja Bosne i Hercegovine mogu podnijeti zahtjev za izdavanje pogranične propusnice nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Republike Hrvatske, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Za dodatne informacije možete se obratiti navedenim organima u vezi sa uvjetima i dokumentima potrebnim za dobijanje pogranične propusnice.

Oružje i municija

4

Mogu li stranci koji imaju odobreni boravak u Bosni i Hercegovini unositi oružje i municiju?

Strani državljani stalno nastanjeni u BiH ili strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak u BiH na period duži od šest mjeseci mogu unijeti oružje i municiju u BiH u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o graničnoj kontroli, kao i drugim važećim zakonima u BiH, entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji prolaze kroz BiH mogu unijeti u BiH i iznijeti iz nje oružje i municiju ako za to imaju odobrenje koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inozemstvu. Strani državljani koji privremeno ili stalno borave u BiH i napuštaju BiH mogu iznijeti iz BiH oružje i municiju samo na osnovu odobrenja koje izdaje mjesno nadležan organ unutrašnjih poslova u BiH.

 

KORISNE INFORMACIJE

Zakonom o graničnoj kontroli BiH propisano je da se preko državne granice Bosne i Hercegovine  mogu prenijeti samo one vrste oružja i municije koje mogu biti držane i nošene u Bosni i Hercegovini.

Prema Zakonu o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donijelo je Zajedničku listu oružja i vojne opreme i Listu roba posebne namjene, koje „airsoft“ oružje ne uvrštavaju u listu oružja za koje je potrebno prethodno pribaviti odobrenje nadležnog organa. Kao dokaz  iz kojeg se može nedvojbeno utvrditi o kojoj kategoriji oružja se radi može poslužiti deklaracija proizvođača, tehničke specifikacije i sl.

U slučaju da se prilikom obavljanja graničnih provjera utvrdi da osoba kod sebe posjeduje replike, imitacije ili airsoft oružje za koje se na osnovu raspoložive prateće dokumentacije može utvrditi da spada u kategoriju/vrstu oružja za koje po važećim zakonima nije potrebno odobrenje za nošenje i držanje oružja, policijski službenik će istog uputiti na carinsku kontrolu radi provođenja propisa vezanih za promet roba.

Za sve procedure i provođenje propisa vezanih za uvoz/izvoz robe, u/iz Bosne i Hercegovine nadležna je Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Predlažemo da se u vezi dodatnih pitanja obratite Upravi za neizravno oporezivanje BiH, ulica Bana dr. Teodora Lazarevića bb,Banja Luka, e-mail info@uino.gov.ba.

Na kojim graničnim prijelazima može se prenijeti oružje uredne dokumentacije?

Prijenos oružja i municije može se obaviti na svim međunarodnim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Oružje i municija ne mogu se prenositi preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj osim ako međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Šta je potrebno da stranac unese lovačko oružje i municiju u Bosnu i Hercegovinu?

Stranci koji dolaze u BiH radi lova obavezni su pokazati poziv lovačkog društva iz BiH i prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice. Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu stranca, a isti ima odobrenje koje je izdao nadležni organ u zemlji iz koje dolazi, podaci o odobrenju, oružju i municiji bit će uneseni u putnu ispravu. Podaci o odobrenju, oružju i municiji koji su uneseni u putnu ispravu, na izlasku iz BiH se poništavaju.

Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu, a ta osoba nema odobrenje izdato od nadležnog organa u državi iz koje dolazi, policijski službenik GPBiH privremeno će oduzeti lovačko oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se regulira nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.

Koja je procedura prijenosa oružja preko državne granice?

Zakonom o graničnoj kontroli BiH propisano da se preko državne granice BiH  mogu prenijeti samo one vrste oružja i municije koje mogu biti držane i nošene u BiH.

Državljani BiH i strani državljani koji unose ili iznose oružje i municiju u BiH dužni su ga prijaviti policijskim službenicima GP BiH prilikom prelaska državne granice na graničnom prelazu.

Za unošenje oružja i municije u BiH potrebno je odobrenje nadležnog organa BiH izdato u skladu s važećim zakonskim propisima.

Državljani BiH mogu iznijeti iz BiH oružje za koje posjeduju odgovarajuću dozvolu.

Ako  prilikom prenosa oružja i municije lice ne posjeduje odobrenje za nabavku, odnosno dozvolu za držanje i nošenje oružja i municije izdato od nadležnog organa u BiH, policijski službenici GP BiH će privremeno oduzeti oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se reguliše nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.

Prilikom prenosa kratkog ili kratkocijevnog vatrenog oružja i municije preko državne granice Bosne i Hercegovine, policijski službenik GP BiH i carinski službenik UINO, zajedno vrše kontrolu i provjeravaju da li osoba koja prenosi oružje i municiju posjeduje odgovarajuće odobrenje izdato od nadležnog organa.

Kada osoba posjeduje potrebnu dokumentaciju, popunjava obrazac zahtjeva za prenošenje oružja i municije preko državne granice, u tri primjerka, i predaje carinskom službeniku UINO na daljnje postupanje.

Uvjeti za ulazak u BiH, putna isprava, viza, boravak

17

Da li se na državljanina BiH koji ima državljanstvo neke druge države odnose odredbe u pogledu ograničenja boravka u Bosni i Hercegovini?

Zakona o strancima propisano je da se strancem na teritoriji Bosne i Hercegovine ne smatra državljanin Bosne i Hercegovine koji ima i državljanstvo neke druge države. Dakle, državljani Bosne i Hercegovine nemaju nikakvih ograničenja u pogledu boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine bez obzira na to da li ulaze u Bosnu i Hercegovinu ili izlaze iz nje s važećom putnom ispravom druge države.

Može li Granična policija BiH izdati vizu na granici?

Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH su nadležna za izdavanje viza BiH, a samo u izuzetnim slučajevima vizu na granici može izdati Granična policija BiH.

Shodno Zakonu o strancima ako to zahtjevaju razlozi sigurnosti Bosne i Hercegovine, humanitarni, ozbiljno profesionalni ili lični razlozi, vizu za kratkoročni boravak za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu može na granici izdati Granična policija BiH.

Za postupak izdavanja vize na granici potrebno je:

-        Važeća putna isprava, odnosno pasoš koji mora biti važeći najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska iz BiH ili u slučaju nekoliko posjeta nakon posljednjeg planiranog datuma odlaska iz BiH, koji ima najmanje dvije prazne stranice i izdat je u predhodnih 10 godina.

-        Dokaze o nemogućnosti prethodnog podnošenja zahtjeva za izdavanje vize u nadležnom Diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH i razlozima neodgodivog ulaska u BiH.

-        Ovjereno pozivno pismo na propisanom obrascu koji sadrži izjavu pozivaoca da na sebe preuzima obavezu da osigura smještaj, pokrije troškove liječenja i dr.

Zahtjev za ovjeru pozivnog pisma podnosi se na propisanom obrascu u organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima, po mjestu prebivališta pozivaoca. Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere.

Graničnoj policiji BiH potrebno je dostaviti najavu dolaska (generalijski podaci, mjesto, vrijeme dolaska itd.) u čijem prilogu će se nalaziti  pozivno pismo ovjereno od strane Službe za poslove sa strancima, dokaz o nemogućnosti izdavanja vize u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH i kopije važećih putnih isprava.

Navedeno je potrebno dostaviti blagovremeno kako bi nadležna organizaciona jedinica Granične policije BiH ocijenila ispunjenost uslova za izdavanje vize na granici.

Napominjemo da posjedovanje vize ne predstavlja bezuslovno pravo na ulazak u BiH.

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice stranog maloljetnog lica?

Zakonom o strancima  propisano je da, stranac koji je mlađi od 14 godina i ima ličnu putnu ispravu može granicu BiH prelaziti u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć od roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, ili mora imati saglasnost od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ako putuje bez pratnje.

Saglasnost ili punomoć sadrži: lične podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju, lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje s pratnjom, svrhu i vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini, vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomoć i potpis davaoca. Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku uz prijevod na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini koji je ovjerio ovlašteni sudski prevodilac.

Smatra se da stranac maloljetnik posjeduje saglasnost zakonskog zastupnika ako:

 • putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika koju je izdao operator aviona,
 • u sastavu je školske ekskurzije, a nalazi se na spisku učesnika ekskurzije koji je ovjerila nadležna školska ustanova, ili
 • učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na spisku učesnika.

Prelazak granice maloljetnog stranca u pratnji roditelja različitih prezimena

Zakonom o stranacima predviđeno je da stranac koji je mlađi od 14 godina i ima ličnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Kada maloljetni strani državljanin putuje u pratnji roditelja čije je prezime različito od prezimena maloljetnog stranog državljanina, odnosno djeteta, potrebno je da roditelj prilikom prelaska državne granice posjeduje dokument (rodni list djeteta) na osnovu kojeg nedvosmisleno može dokazati da ispunjava navedene zakonske uvjete za prelazak državne granice maloljetnog stranog državljanina, odnosno da u tom slučaju dijete putuje u pratnji roditelja.

Kako stranac može dokazati posjedovanje sredstava za izdržavanje tokom namjeravanog boravka u BiH u smislu ispunjavanja uvjeta za ulazak u BiH?

Zakonom o strancima postojanje sredstava za izdržavanje stranca dokazuje se na sljedeće načine:

 • posjedovanjem gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti;
 • posjedovanjem vidova bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema BiH ili sredstva koje omogućava podizanje novca u BiH ili garancije banke iz BiH koja priznaje bezgotovinske vidove plaćanja koje stranac posjeduje;
 • pozivnim pismom;
 • posjedovanjem dokaza o uplaćenom smještaju ili o organiziranom putovanju;
 • posjedovanjem drugih sredstava (nepokretne imovine u BiH na osnovu koje je moguće osigurati sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH, sredstva na osnovu direktnih stranih ulaganja, proizvodno-tehničke saradnje ili kooperacije i slično).

Čiji državljani mogu, osim sa putnom ispravom, preći državnu granicu BiH i sa važećom ličnom kartom?

Sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Evropske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji Bosne i Hercegovine od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

Napomena: Stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, odnosno nakon završenog prijelaznog razdoblja sa danom 31.12.2020. godine, državljani Ujedinjenog Kraljevstva ne mogu sa važećom osobnom iskaznicom ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno potrebno je posjedovanje važeće nacionalne putovnice prilikom prelaska državne granice BiH.

Da li državljani zemalja sa kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH na osnovu višekratne vize ili dozvole boravka izdate u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama?

Odlukom o vizama propisano je da državljani zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim, mogu sa pasošem ući u Bosnu i Hercegovinu, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine i to ukoliko isti posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Vrijeme boravka u BiH u ovim slučajevima moguće je ukupno u trajanju od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, s tim da jedan neprekidan boravak u BiH ne može biti dulji od 30 dana i u roku važenja vize ili dozvole boravka izdatim od strane zemlje.

Napomena: Državljani zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim a koji posjeduju važeće višekratne vize ili dozvole boravka izdate u Ujedinjenom Kraljevstvu, od 31.12.2020. godine ne mogu ući u Bosnu i Hercegovinu na osnovu Odluke o vizama, te je ovoj kategoriji stranaca za ulazak, izlazak ili tranzit preko teritorija BiH, potrebna viza BiH, obzirom da je na snazi Sporazum o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije.

Da li je građanima „Republike Kosovo“, potrebna viza za prelazak državne granice BiH i da li vozilo sa registarskim oznaka „Republike Kosovo“ može preći državnu granicu BiH?

Nosioci putnih isprava sa oznakom “Republika Kosovo“, u Bosnu i Hercegovinu mogu ući isključivo uz prethodno pribavljenu vizu BiH, koja se ne unosi u putnu ispravu, nego se izdaje na posebnom obrascu i po posebnom postupku.

Nadležnost za postupanje po zahtjevu za izdavanje viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu građanima Kosova koji borave na području Kosova dodjeljuje se diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Skoplju, Podgorici  i Beogradu.

Vezano za prelazak državne granice BiH vozilom sa registarskim oznakama „Republike Kosovo“, obavještavamo vas da Granična policija BiH nije službeno informisana od strane nadležnih organa Bosne i Hercegovine o priznavanju ili korištenju drugih dokumenata koji su izdati od strane "R. Kosovo" na teritoriji BiH.

Koji su dokumenti potrebni strancu za ulazak u BiH?

Stranac može ući u BiH ako posjeduje važeću pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji može koristiti za ulazak u BiH čije je važenje najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog datuma odlaska sa teritorije BiH i izdat je u posljednjih 10 godina ili je izdat sa rokom važenja TRAJNO. U opravdanim hitnim slučajevima, odnosno ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, rok važenja putne isprave može biti i kraći.

Putna isprava je važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu sa Zakonom o strancima ili Zakonom o azilu.

Stranac koji u BiH ne ulazi sa putnom ispravom  koju je izdala država čiji su državljani oslobođeni od obaveze pribavljanja vize, može ući u BiH ako ima važeću vizu za ulazak, boravak ili prelazak preko teritorije BiH ili ako ima dozvolu boravka propisanu zakonom.

Državna granica Bosne i Hercegovine se ne može preći sa rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom.

Koliko stranac može boraviti u BiH ako je državljanin zemlje koji su oslobođeni od obaveze pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH?

Zakonom o strancima propisano je da stranci koji su, u skladu s ovim zakonom, oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH imaju pravo na ulazak i boravak u zemlji ukupno u trajanju do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumjeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorena strana.

Ujedno vas obavještavamo da u vezi pitanja koja se odnose na  boravak stranaca u BiH detaljnije informacije možete dobiti u Službi za poslove sa strancima (web stranica www.sps.gov.ba).

Čiji državljani mogu, osim sa putnom ispravom, preći državnu granicu BiH i sa važećom ličnom kartom?

Sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Evropske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji Bosne i Hercegovine od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

Da li državljani sa kojima je BiH u viznom režimu prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine mogu koristiti važeći pasoš u kojem se ne nalazi važeća viza za prelazak državne granice BiH i drugi pasoš koji je istekao, a u kojem se nalazi važeća viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine?

Ukoliko stranac posjeduje važeću putnu ispravu kao i važeću vizu za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja se nalazi u putnoj ispravi kojoj je istekao rok važenja, može mu se odobriti prelazak državne granice BiH pod uslovom da ne postoje druge zakonske smetnje (zabrana ulaska idr.).

Da li je obaveza policijskog službenika Granične policije BiH, koji obavlja granične provjere stranaca, otiskivanje ulaznog/izlaznog štambilja u putnu ispravu?

U putnu ispravu stranca koji prelazi državnu granicu, policijski službenik Granične policije BiH unosi otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja, osim ako to nije moguće s obzirom na vrstu putne isprave (lična karta) ili je drugačije propisano Zakonom o strancima ili drugačije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Da li državljani Crne Gore i R. Srbije mogu prelaziti državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom koristeći se ličnom kartom?

Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uslovima putovanja državljana dvije države propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritoriju države druge strane ugovornice sa ličnom kartom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Koji je najmanji iznos sredstava potrebnih za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BIH?

Vijeće ministara BiH svake godine do 31.decembra za sljedeću godinu, donosi Odluku kojom se utvrđuje najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH, te je za 2020. godinu utvrđen najmanji iznos od 150 KM kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH ili protuvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka.

Pitanja koja se odnose na tranzit kroz Neumski koridor?

U skladu sa Sporazumom o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske u i iz luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu, ukoliko ne postoje druge zakonske smetnje,  osobe kojima je za ulazak, boravak i tranzit preko teritorije Bosne i Hercegovine potrebna viza, mogu tranzitirati preko teritorije Bosne i Hercegovine bez posjedovanja vize isključivo kroz Neumski koridor, odnosno putnom komunikacijom između graničnih prelaza Neum I – Klek i Neum II – Zaton Doli, bez zadržavanja i napuštanja navedene putne komunikacije.

Koji su uvjeti ulaska u Bosnu i Hercegovinu za državljane Ukrajine

 • Državljanima Ukrajine može se odobriti ulazak i izlazak iz u/iz Bosne i Hercegovine sa dokumentima čije posjedovanje je obvezno prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine, kako je to uređeno Aneksom I Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukrajine o uvjetima uzajamnog putovanja državljana („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 7/11), i to: putovnica državljana Ukrajine za putovanje u inozemstvo, dječiji putni dokument, pomorska knjižica, identifikacioni dokument za povratak u Ukrajinu.

 • Od 20.4.2022. godine, osim sa navedenim dokumentima, zbog ratne situacije i stanja životne ugroženosti u Ukrajini, odlukom Vijeća ministara BiH, državljanima Ukrajine može se odobriti ulazak u Bosnu i Hercegovinu pod olakšanim uvjetima, ukoliko posjeduju jedan od sljedećih dokumenata: putovnica državljana Ukrajine za putovanje u inozemstvo sa isteklim rokom valjanosti, dječiji putni dokument sa isteklim rokom valjanosti, važeću osobnu iskaznicu ili osobnu iskaznicu sa isteklim rokom valjanosti ili izvod iz matične knjige rođenih za djecu do 18 godina koja su u pratnji roditelja ili staratelja.

Ostalo

8

Koji dokumenti su potrebni za prenos posmrtnih ostataka preko državne granice BiH?

U skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave, granične provjere prilikom prenosa posmrtnih ostataka, odnosno tijela ili urne obavljaju se uvidom u sprovodnicu izdatu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH. Za sve dodatne informacije u vezi sa izdavanjem sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka preko državne granice potrebno je da kontaktirate MVPBiH ili diplomatsko-konzularna predstavništva BiH.

Koji su uslovi za prijevoz živih životinja (kućnih ljubimaca) preko državne granice BiH?

Granična policija BiH nije nadležna za kontrolu prevoza živih životinja (kućnih ljubimaca) preko državne granice Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenim predlažemo da se obratite Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, od kojih će te dobiti detaljne informacije o uslovima i načinu prevoza životinja preko graničnih prelaza.

 

Ured za veterinarstvo BiH

Maršala Tita 9a/II

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 565 700

Fax: +387 33 565 725

info@vet.gov.ba

Prijenos lijekova preko državne granice BiH

Zakonom o spriječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga je propisano koji lijekovi se smiju prenositi preko državne granice ukoliko se u njihovom sastavu nalaze psihotropne tvari. Ovim Zakonom propisano je da lica koja prelaze državnu granicu Bosne i Hercegovine smiju posjedovati lijek koji sadrži psihotropnu tvar razvrstanu u tabele II i III samo na osnovu medicinske dokumentacije u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše od sedam (7) dana.

Također, lica koja su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti prilikom prelaska državne granice izuzetno smiju posjedovati lijek koji sadrži tvar razvrstanu u tabele II ili III, na osnovu medicinske dokumentacije ili u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše do petnaest (15) dana.

U tabeli II nalaze se tvari i biljke pod strogom kontrolom, dok se u tabeli III nalaze  tvari i biljke pod kontrolom. Tabele su sastavni dio Zakona o spriječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, a iste možete pronaći na web stranici: www.msb.gov.ba

 

Napominjemo da je lice dužno uz predočenu medicinsku dokumentaciju isto prijaviti i carinskoj službi prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine.

Za detaljnije informacije u vezi sa navedenim možete se obratiti Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine na broj telefona 00387 51 450 302 kao i Upravi za indirektno oporezivanje BiH na e-mail info@uino.gov.ba.

Kako se može dobiti potvrda o prelasku državne granice BiH?

Potrebno je da se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini obratite Graničnoj policiji BiH sa zahtjevom za dostavu podataka o prelasku državne granice.

Na web stranici Granične policije BiH nalazi se Vodič za pristup informacijama, kao i obrazac Zahtjeva za pristup informacijama, koji je potrebno popuniti, svojeručno potpisati i original zahtjeva dostaviti Graničnoj policiji BiH na adresu Reufa Muhića 2A, Sarajevo.

Pristup informacijama za treće osobe

Prema odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama, javni organ će cijeniti razloge zaštite privatnosti treće osobe, odnosno da objavljivanje tražene informacije nije opravdano javnim interesom, a imajući u vidu da zahtjev za pristup osobnoj informaciji mora biti sačinjen samo od strane fizičke osobe na koju se isti odnosi, ili od strane zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva ili od osobe koju je podnositelj zahtjeva ovlastio u pisanoj formi za pristup informaciji.

Također, javni organ će u navedenom slučaju cijeniti mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, u smislu obaveze kontrolora (Granična policija BiH) da osobne podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu sa tom svrhom, te da se podaci o prelasku državne granice mogu dostaviti jedino organima zaduženim za spriječavanje i otkrivanje kaznenih djela i prekršaja, otkrivanje i pronalazak počinitelja, spriječavanje nezakonitih prekograničnih migracija i spriječavanja i otkrivanja opasnosti po javnu sigurnost, pravni poredak i državnu sigurnost.

Pitanja koja se odnose na ulazak i boravak u drugim zemljama?

Granična policija BiH nije nadležna za primjenu ili tumačenje propisa koji se odnose na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji drugih država. S tim u vezi predlažemo da se za odgovor na Vaše pitanje obratite diplomatsko konzularnom predstavništvu države u koju namjeravate da putujete. Detaljnije informacije u vezi sa navedenim možete pronaći i na web stranici Delegacije EU u BiH www.europa.ba , u rubrici „Putujte u EU“, kao i na web stranici Ministarstva sigurnosti BiH www.msb.gov.ba , u rubrici „Putujte bez vize – Često postavljana pitanja vezana za bezvizni režim putovanja u zemlje Šengena za državljane Bosne i Hercegovine“.

Pitanja koja se odnose na prijenos robe i novca preko državne granice?

Za sve procedure i provođenje propisa vezanih za uvoz/izvoz robe, kao i prenos novca u/iz Bosne i Hercegovine je nadležna Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

S tim u vezi predlažemo da se obratite Upravi za indirektno oporezivanje BiH, ulica Bana dr. Teodora Lazarevića bb, Banja Luka, e-mail info@uino.gov.ba.

Druge korisne informacije

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH, trebalo bi da ste upoznati o sljedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

U putničkom saobraćaju putnicima je zabranjeno da unose i iznose pojedinu robu. Međutim, prema važećim propisima koji reguliraju tu oblast, moguće je prenositi preko granice istu samo uz posjedovanje propisanih dozvola ili i u propisanoj količini, a to se prvenstveno odnosi na:

 • robu komercijalnog karaktera,
 • oružje, municiju i eksploziv (sportsko, lovačko, vojno),
 • kulturna dobra, antikvitete i umjetnička djela od historijskog i drugog značaja,
 • opojne droge, prekursore, otrove i druge opasne materije,
 • efektivni strani novac, vrijednosne papire i vrijednosnice,
 • zaštićene biljne i životinjske vrste,
 • lijekove,
 • žive životinje uključujući kućne ljubimce,
 • bilje,
 • materijale čiji je sadržaj štetan uticaj za dobro i interese zemlje.

 

Uvjeti u vezi sa zdravljem životinja za nekomercijalni uvoz kućnih životinja u Bosnu i Hercegovinu i provoz preko njezinog teritorija, kao i pravila koja se primjenjuju na nadzor takvog kretanja propisani su Pravilnikom o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 34/12).

Ovaj pravilnik primjenjuje se na:

 • kućne životinje, i to: pse, mačke, pitome vretice, beskičmenjake (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemce, gmazove, sve vrste ptica (osim peradi) i
 • sisare: glodare i domaće kuniće koji se uzgajaju ili drže za društvo, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čovjeku.

Nekomercijalno kretanje je kretanje kućnih životinja čiji broj ne prelazi pet životinja prilikom uvoza ili provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine u pratnji njihovih vlasnika ili osobe koju je ovlastio vlasnik, a čiji uvoz ili provoz nije komercijalnog karaktera.

Za prelazak državne granice kućnih životinja neophodno je posjedovanje pasoša, a to je bilo koja isprava koja omogućava jasnu identifikaciju kućne životinje i koja uključuje stavke koje omogućuju provjeru njenog statusa.

Prilikom uvoza ili provoza psi, mačke i pitome vretice smatraju se identificiranim ukoliko nose:

 • a) jasno čitljivu tetovažu ili
 • b) sistem elektronske identifikacije (transponder).

Bez obzira na sistem identifikacije, neophodno je naznačavanje pojedinosti o imenu i adresi vlasnika životinje.

Kućne životinje moraju biti popraćene pasošem koji je izdao veterinar ovlašten od nadležnog organa države izvoznice, kojim se potvrđuje da je nad životinjom provedena validna vakcinacija protiv bjesnoće.

Kako bi se osiguralo da su kućne životinje, koje se uvoze na područje Bosne i Hercegovine ili provoze iz zemalja, podvrgnute identifikaciji, poduzimaju se sljedeće mjere:

 • a) ukoliko ima pet ili manje životinja, pregled popratne dokumentacije i utvrđivanje identiteta kućnih životinja provode službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na odobrenim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini;
 • b) ukoliko ima više od pet životinja, uvoz je moguć samo na osnovu rješenja o nepostojanju zdravstveno-veterinarskih smetnji za uvoz koje izdaje Ured za veterinarstvo.

Prilikom uvoza ili provoza vlasnik ili osoba odgovorna za kućnu životinju službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH odgovornim za nadzor predočit će pasoš ili veterinarsko-zdravstveni certifikat kojim potvrđuje da životinja udovoljava uvjetima uvoza ili provoza.

Iz navedenog može se zaključiti da GPBiH nema nadležnost u vezi s kontrolom, pregledom dokumentacije kućnih ljubimaca prilikom prelaska granice.

Također, preporučujemo da se putnik informira o uvjetima prelaska i unosa robe za određenu državu sa obzirom na to da i u okviru EU predmetni propisi nisu identični.