Kontakti organizacijskih jedinica GPBiH

Terenski ured Sjeveroistok - Bijeljina

Jedinica granične policije Bijeljina

Jedinica granične policije Brčko

Jedinica granične policije Orašje

Jedinica granične policije Brod

Terenski ured Istok - Višegrad

Jedinica granične policije Zvornik

Jedinica granične policije Višegrad

Jedinica granične policije Hum

Terenski ured Jug - Čapljina

Jedinica granične policije Trebinje

Jedinica granične policije Neum

Jedinica granične policije Doljani

Terenski ured Zapad - Bosansko Grahovo

Jedinica granične policije Gorica

Jedinica granične policije Kamensko

Jedinica granične policije Strmica

Jedinica granične policije Izačić

Terenski ured Sjeverozapad - Gradiška

Jedinica granične policije Gradiška

Jedinica granične policije Velika Kladuša

Jedinica granične policije Dobrljin

 

Terenski ured za aerodrome – Sarajevo

Jedinica granične policije Aerodrom Sarajevo

Jedinica granične policije Aerodrom Tuzla

Jedinica granične policije Aerodrom Mostar

Jedinica granične policije Aerodrom Banja Luka