Pogranične propusnice

Sporazumima o pograničnom saobraćaju uspostavlja se pogranični režim, odnosno sistem pravila kojima se uređuje saobraćaj u pograničnom području između strana potpisnica bilateralnih sporazuma.

Pogranični saobraćaj podrazumijeva redovne prelaske zajedničke državne granice stanovnika pograničnog područja u skladu s pravilima pograničnog režima radi njihovog boravka i kretanja u pograničnom području zbog ekonomskih, socijalnih, porodičnih ili drugih opravdanih razloga na određeni vremenski period.

Pogranično područje prostire se uz zajedničku državnu granicu i uključuje naselja u Bosni i Hercegovini i na teritoriji susjednih država.

Pogranična propusnica je posebna isprava koja služi njenom nosiocu za prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima. Pogranična propusnica može se izdati samo stanovnicima pograničnog područja koji imaju boravište u pograničnom području najkraće jednu godinu.

Prelazak državne granice pod uvjetima pograničnog režima dopušten je preko graničnih prijelaza otvorenih za pogranični i međunarodni saobraćaj nosiocima pogranične propusnice, i to samo preko graničnih prijelaza i prijelaznih mjesta koji su upisani u pograničnu propusnicu.

Izuzetno, Granična policija BiH može izdati dozvolu za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice i osobama koje nisu iz pograničnog područja, a imaju važeću putnu ispravu i opravdan razlog za ulazak u BiH preko graničnog prijelaza za pogranični saobraćaj, s tim da njihov boravak ne može biti duži od 48 sati unutar pograničnog područja BiH. Nosilac takve dozvole dužan je vratiti se i preći granicu preko istog graničnog prijelaza.

 • 1

  Fotografija nije potrebna potrebna (fotografiranje se obavlja u jedinici Granične policije BiH u kojoj se podnosi zahtjev za izdavanje pogranične propusnice).

 • 2

  Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice, podnosilac je dužan dati na uvid važeću putnu ispravu (građanski pasoš ili lična karta).

 • 3

  Dokument kojim se može dokazati opravdana potreba za redovnim prelaskom zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima (opravdana poveznica sa pograničnim područjem u smislu ekonomske, socijalne, porodične i druge veze, ovjerena fotokopija ili originalna isprava koju je izdao nadležni organ ili drugi dokument na osnovu kojeg se može nedvosmisleno zaključiti postojanje opravdane potrebe za ulazak i boravak unutar pograničnog područja BiH, npr.: posjedovni list, zemljišnoknjižni izvadak, potvrda o zaposlenju, potvrda o školovanju itd.) i koji nije stariji više od šest mjeseci računajući od datuma podnošenja zahtjeva.

 • 4

  Dokument kojim se može dokazati boravište u pograničnom području,  kako je određeno Sporazumom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju, u trajanju od najkraće jedne godine i koji nije stariji više od šest mjeseci računajući od datuma podnošenja zahtjeva. Obaveza prilaganja ovog dokumenta ne odnosi se na supružnike osoba koje imaju boravište u pograničnom području najkraće jednu godinu, njihovu djecu koja nisu napunila osamnaest godina (uključujući i usvojenu djecu), djecu supružnika koja nisu napunila osamnaest godina (uključujući i usvojenu djecu), te na osobe koje imaju boravište u pograničnom području kraće od jedne godine na lokaciji koja se nalazi u neposrednoj blizini zajedničke državne granice, na specifičnom geografskom položaju i gdje postoji opravdana potreba čestog prelaženja zajedničke državne granice.

 • 5

  Dokaz o izvršenoj uplati (uplatnica) naknade za izdavanje pogranične propusnice, osim u slučaju kada se zahtjev podnosi radi zamjene pogranične propusnice izdate prema ranijem sporazumu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom saobraćaju i saradnji.

NAPOMENA:

Zahtjev za izdavanje pogranične propusnice može se podnijeti svakog radnog dana od 9 do 17 sati u nadležnoj organizacijskoj jedinici GPBiH.

Spisak jedinica GPBiH u čijoj su nadležnosti granični prijelazi i prijelazna mjesta možete pronaći na našoj veb-stranici.

Ogledni primjerak popunjene uplatnice

Ogledni primjerak popunjene uplatnice

 • 1

  Uplatio je (ime, adresa i telefon):
  Ime i prezime, adresa i broj telefona osobe za koju se traži izdavanje pogranične propusnice

 • 2

  Svrha doznake:
  Naknada za izdavanje pogranične propusnice

 • 3

  Primalac
  JRT Trezor BiH

 • 4

  Mjesto:
  Mjesto uplate

 • 5

  Datum uplate
  Datum uplate

 • 6

  Račun primaoca:
  Prilikom popunjavanja uplatnice upisuje jedan od depozitnih računa (po izboru uplatioca):
  338 000 22100183 90 JRT Trezor BiH (UniCredit banka d.d. Mostar)
  552 004 00025475 72 JRT Trezor BiH (Hypo Alpe Adria Banka a.d. Banja Luka)
  551 790 22204048 58 JRT Trezor BiH (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  161 000 00107510 06 JRT Trezor BiH (Raiffaisen banka)

 • 7

  Iznos (KM):
  Iznos uplate je 60,00 KM

 • 8

  Broj poreznog obveznika:
  Upisati OIB ili JMB osobe za koju se traži pogranična propusnica

 • 9

  Vrsta uplate:
  0

 • 10

  Vrsta prihoda:
  722919

 • 11

  Porezni period:
  Datum uplate Datum uplate

 • 12

  Općina:
  Osoba u ovo polje upisuje šifru općine u BiH u kojoj se vrši uplata (prema šifrarniku)

 • 13

  Proračunska organizacija:
  0709999

 • 14

  Poziv na broj:
  U ovo polje osoba upisuje nule (0000000000)