Rukovodstvo

 • Zoran Galić

  Mirko Kuprešaković

  direktor Granične policije BiH

  Mirko Kuprešaković, glavni generalni inspektor policije, imenovan je na poziciju direktora Granične policije BiH, Odlukom Vijeća ministara BiH, počevši od 2. marta 2023. godine...

  BIOGRAFIJA
 • Fahrudin Halač

  zamjenik direktora Granične policije BiH

  Fahrudin Halač, generalni inspektor, na poziciju zamjenika direktora Granične policije BiH imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 4. maja 2018. godine...

  BIOGRAFIJA
 • Dragan Kulić

  pomoćnik direktora za organizaciju i operacije

  Glavni inspektor Dragan Kulić, na poziciju pomoćnika direktora za organizaciju i operacije, raspoređen je Rješenjem direktora GPBiH, 1. maja 2019. godine...

  BIOGRAFIJA