ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE
štampana verzija dokumentapošaljite link na dokument

Granična policija BiH kontrolira cjelokupnu granicu BiH, dugačku 1551 km, na kojoj je 89 graničnih prijelaza, od čega 55 međunarodnih (uključujući i četiri međunarodna aerodroma u BiH ), te 34 granična prijelaza za pogranični promet.

U organizacijskom smislu, Granična policija je strukturirana s ciljem osiguravanja koordinacije svih aktivnosti na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini tako da pruži visoko specijalizirane usluge, potrebne za izvršenje zadaća iz svoje nadležnosti, kao i da osigura dvosmjernu razmjenu informacija između centralnih, regionalnih i lokalnih razina organizacijskih jedinica, a one su:

  1. Glavni ured / kancelarija
  2. Terenski uredi / kancelarije
  3. Jedinice / Postrojbe
  4. Centralni istražni ured / kancelarija
  5. Specijalizirane jedinice / postrojbe
  6. Centar za obuku
  7. Ostale organizacijske jedinice definirane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.


Organigram Granične policije BiH

Zakonom o Državnoj graničnoj službi - Graničnoj policiji BiH, koji je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u oktobru 2004. godine, promijenjen je dotadašnji sistem upravljanja Graničnom policijom. Umjesto jednog direktora i dva zamjenika, koji su se na funkciji direktora smjenjivali svakih osam mjeseci, prema spomenutom Zakonu Graničnom policijom rukovodi direktor, koji ima jednog zamjenika i jednog pomoćnika direktora za organizaciju i operacije.

Prvi menadžment: Muhamed Bešić, Slaviša Vuković i Tomislav Mihalj
Slaviša Vuković, Nijaz Spahić i Robert Perić, također su činili sastav menadžmenta Granične policije BiH

Predhodni menadžment Granične policije BiH Vinko Dumančić, Enes Gačanin i Žarko Laketa

 

Sadašnji menadžment Granične policije BiH čine:

 Zoran Galić, direktor

 

Zijad Srabović, zamjenik direktora