NADLEŽNOSTI GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE
štampana verzija dokumentapošaljite link na dokument

Poslovi iz nadležnosti Granične policije Bosne i Hercegovine su:

 1. Provođenje odredbi Zakona o nadzoru i kontroli prelaska državne granice kako je propisano tim zakonom;
 2. Provođenje odredbi Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu kako je propisano tim zakonom;
 3. Sprečavanje, otkrivanje i istraživanje djela koja su propisana krivičnim zakonima u BiH kada:
  1. su ta krivična djela usmjerena protiv sigurnosti državne granice ili protiv izvršenja poslova i zadataka iz nadležnosti Granične policije; ili
  2. se ta krivična djela moraju goniti u skladu sa odredbama o zloupotrebi javnih isprava koje služe kao dokaz identiteta, o putnoj ispravi i obavezi posjedovanja vize, te odredbama o kretanju iboravku stranaca i azilu ukoliko su počinjena prilikom prelaskagranice ili su direktno vezana za prelazak državne granice; ili
  3. ta krivična djela obuhvataju prijevoz robe preko državne granice čiji promet nije dopušten, robe bez službenog odobrenja ili u slučaju kršenja važeće zabrane, ukoliko je Graničnoj policiji dodijeljena dužnost nadzora takvog odobrenja i zabrane na osnovi drugog propisa ili administrativnog sporazuma s organima odgovornim za takvo gonjenje;
 4. Sprječavanje, otkrivanje i istraživanje drugih krivičnih djela na zahtjev nadležnog organa;
 5. Sprječavanje, otkrivanje i istraživanje:
  1. prekršaja koji su propisani Zakonom o nadzoru i kontroli prelaska državne granice, Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, te drugim zakonima; ili
  2. drugih prekršaja na zahtjev nadležnog organa;
 6. Pružanje policijske podrške organizacijskim jedinicama u sklopu Ministarstva sigurnosti u provođenju Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i drugih važećih propisa iz ove oblasti;
 7. Poduzimanje mjera zaštite zračnog civilnog saobraćaja i sigurnosti prostorija međunarodnih aerodroma u BiH;
 8. Osiguravanje svoje organizacijske jedinice od opasnosti;
 9. Davanje stručnog mišljenje pravosudnim organima ili drugim institucijama na njihov zahtjev, a vezano za vjerodostojnost dokumenata koji su korišteni ili su se namjeravali koristiti za prelazak državne granice. Takvi dokumenti uključuju putne dokumente, dokumente za ličnu identifikaciju i bilo koje druge dokumente koji su vezani za kretanje osoba, vozila ili roba preko državne granice.
 10. Izvršava i druge poslove propisane zakonom i drugim propisom.