Adresar organizacijskih jedinica
štampana verzija dokumentapošaljite link na dokument

Nova zgrada Granične policije u Sarajevu
Nova zgrada Granične policije u Sarajevu

U vremenu od 09,00 do 17,00 sati, svakoga radnog dana za Vaše žalbe, pritužbe ali i pohvale, na raspolaganju su Vam i službenici

  • Ureda za profesionalne standarde i unutarnju kontrolu
    SARAJEVO
    Reufa Muhića 2A
    Tel. 033/755-241, e-mail: upsiuk@granpol.gov.ba