Vizni režim
štampana verzija dokumentapošaljite link na dokument

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je Odlukom o vizama (pdf) (objavljena 16.12.2008.godine u Službenom glasniku broj 100/08) propisalo izuzeće od obaveze pribavljanja viza, vizni režim Bosne i Hercegovine i odredilo države čiji građani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu koristeći se dokumentom koji nije pasoš.   

Od obaveze pribavljanja viza za ulazak i boravak na teritoriju BiH do 90 (devedeset) dana izuzimaju se stranci koji su državljani sljedećih država:

1.

Andora

23.

Italija

45.

Norveška

2.

Argentina

24.

Japan

46.

Novi Zeland

3.

Australija

25.

Kostarika

47.

Panama

4.

Austrija

26.

Koreja Republika

48.

Paragvaj

5.

Belgija

27.

Kanada

49.

Poljska

6.

Brazil

28.

Katar

50.

Portugal

7.

Brunei Darussalam

29.

Kipar

51.

Rumunija

8.

Bugarska

30.

Kuvajt

52.

Sjedinjene Američke Države

9.

Crna Gora

31.

Letonija

53.

Salvador

10.

Češka Republika

32.

Lihtenštajn

54.

San Marino

11.

Čile

33.

Litvanija

55.

Singapur

12.

Danska

34.

Luksemburg

56.

Slovačka

13.

Estonija

35.

Mađarska

57.

Slovenija

14.

Finska

36.

Makedonija

58.

Sveta Stolica

15.

Francuska

37.

Malezija

59.

Srbija

16.

Grčka

38.

Malta

60.

Španija

17.

Gvatemala

39.

Malteški red

61.

Švedska

18.

Honduras

40.

Meksiko

62.

Švicarska Konfederacija

19.

Hrvatska

41.

Monako

63.

Turska

20.

Irska

42.

Nikaragva

64.

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

21.

Island

43.

Nizozemska

65.

Urugvaj

22.

Izrael

44.

Njemačka

66.

Venecuela

Nosioci putnih isprava izdatih u posebnim upravnim područjima takođe su izuzeti od pribavljanja vize:

1.

Hong Kong (Narodne Republike Kine)

2.

Makao (Narodne Republike Kine)

 

Stranci koji nisu državljani država navedenih u tabelama odnosno nosioci sljedećih posebnih vrsta putnih isprava i s njima izjednačenih putnih dokumenata DUŽNI SU pribaviti vize za ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine: 

 • putne isprave za izbjeglice koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. jula 1951. godine, 
 • putne isprave za osobe bez državljanstva koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, od 28. septembra 1954. godine, 
 • putne isprave za strance. 

Zahtijevanje viza odnosi se i na nosioce putnih isprava izdatih od strane Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNUMIK) i putnih isprava izdatih u sljedećim područjima: 

 • Palestinska Samouprava 
 • Tajvan, Narodna Republika Kina 

 

Obaveze pribavljanja vize za ulazak i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana (osim ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom) oslobađaju se nosioci diplomatskih i službenih pasoša sljedećih država: 

1.

Albanija 

8.

Oman 

2.

Bahrein 

9.

Pakistan 

3.

Egipat 

10.    

Ruska Federacija 

4.

Iran 

11.    

Saudijska Arabija 

5.

Jordan 

12.    

Tunis 

6.

Kina 

13.    

Ujedinjeni Arapski Emirati 

7.

Kuba 

14.

Ukrajina 

 

 

 

 

 

Obaveze pribavljanja vize za ulazak i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana (osim ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom) oslobađaju se nosioci poslovno- običnih pasoša sljedećih država: 

1.

Narodna Republika Kina 

 

Obaveze pribavljanja vize za ulazak i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana (osim ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom) oslobađaju se nosioci specijalnih pasoša sljedećih država: 

1.

Egipat 

 

Nosioci važećih diplomatskih, službenih ili običnih pasoša, koji su akreditovani pri Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i kojima je izdana posebna osobna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

 

Državljani Ruske Federacije, nosioci običnih pasoša, ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 30 (trideset) dana, ako posjeduju: 

 • ovjereno pozivno pismo fizičke ili pravne osobe, 
 • ugovor o pružanju turističkih usluga (vaučer o uplaćenom turističkom aranžmanu) 

 

Nosioci važeće putne isprave za izbjeglice ili putne isprave za osobe bez državljanstva, izdane u: 

 • državama članicama Evropske unije 
 • državama potpisnicama Šengenskog sporazuma 
 • Andori, Lihtenštajnu, Monaku, San Marinu, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Švicarskoj Konfederaciji 

ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji BiH do 90 (devedeset) dana. 

 

 

Nosioci važeće putne isprave za strance izdane u: 

 • državama članicama Evropske unije 
 • državama potpisnicama Šengenskog sporazuma 
 • Andori, Lihtenštajnu, Monaku, San Marinu, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Švicarskoj Konfederaciji 

ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana, ako se nosiocu omogućuje povratak u državu koja je izdala putnu ispravu. 

 

Nosioci posebnih putnih isprava što ih izdaju Ujedinjeni narodi, odnosno specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda (Laissez-Passer) ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana. 

 

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom i s valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo: 

 • države članice Evropske unije 
 • države potpisnice Šengenskog sporazuma 
 • Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija 

  

Vizu BiH izdaje DKP BiH a izuzetno vizu može izdati i Granična policija BiH.

Na granici se viza može izdati samo pod određenim uslovima. (detaljnije u Pravilniku o ulasku i boravku stranaca)

 

Nadležni organi BiH izdaju sljedeće vize:

 

1. Aerodromska tranzitna viza (Viza A)

2. Tranzitna viza (Viza B)

3. Viza za kratkoročni boravak (Viza C)

4. Viza za dugoročni boravak (Viza D)

 

 

 

Državljanima Bosne i Hercegovine prilikom putovanja u inostranstvo nije potrebna viza za sljedeće zemlje u slučaju ako posjeduju lični/osobni pasoš:

 

1.

Crna Gora

11.

Republika Sejšeli

2.

Dominika ( boravak do 21 dan)

12.

Republika Singapur

3.

Ekvador (boravak do 90 dana)

13.

Salomonski Otoci

4.

Republika Hrvatska

14.

Republika Srbija

5.

Kuba

15.

Kraljevina Svazilend

6.

Makedonija

16.

Sveta Lucija (boravak do 28 dana)

7.

Republika Maldivi ( boravak do 30 dana)

17.

Sv.Vincent i Grenadin

8.

Malezija

18.

Republika Trinidad i Tobago ( boravak do 30 dana)

9.

Ruska Federacija

19.

Republika Tunis

10.

Samoa (boravak do 30 dana)

20.

Republika Turska

 

 

 

 

 

Državljanima Bosne i Hercegovine prilikom putovanja u inostranstvo nije potrebna viza za sljedeće zemlje u slučaju ako posjeduju službeni pasoš:

 

1.

Albanija

18.

Samoa (boravak do 30 dana)

2.

Bugarska

19.

Republika Sejšeli

3.

Crna Gora

20.

Republika Singapur

4.

Dominika ( boravak do 21 dan)

21.

Slovačka Republika

5.

Ekvador (boravak do 90 dana)

22.

Republika Slovenija

6.

Republika Hrvatska

23.

Salomonski Otoci

7.

Iran

24.

Republika Srbija

8.

Narodna Republika Kina

25.

Kraljevina Svazilend

9.

Republika Koreja ( boravak do 30 dana)

26.

Sveta Lucija (boravak do 28 dana)

10.

Kuba

27.

Sv.Vincent i Grenadin

11.

Mađarska

28.

Kraljevina Španija

12.

Makedonija

29.

DSR Šri Lanka

13.

Republika Maldivi ( boravak do 30 dana)

30.

Republika Trinidad i Tobago ( boravak do 30 dana)

14.

Malezija

31.

Republika Tunis

15.

Islamska Republika Pakistan

32.

Republika Turska

16.

Rumunija

33.

Ukrajina

17.

Ruska Federacija

 

 

 

 

Državljanima Bosne i Hercegovine prilikom putovanja u inostranstvo nije potrebna viza za sljedeće zemlje u slučaju ako posjeduju diplomatski pasoš:

 

1.

Albanija

19.

Kuba

37.

Republika Sejšeli

2.

Austrija

20.

Republika Letonija

38.

Republika Singapur

3.

Kraljevina Belgija

21.

Republika Litvanija

39.

Slovačka Republika

4.

Bugarska

22.

Veliko Vojvodstvo Luksemburga

40.

Republika Slovenija

5.

Crna Gora

23.

Mađarska

41.

Salomonski Otoci

6.

Češka Republika

24.

Makedonija

42.

Republika Srbija

7.

Dominika (boravak do 21 dan)

25.

Republika Maldivi ( boravak do 30 dana)

43.

Kraljevina Svazilend

8.

Ekvador (boravak do 90 dana)

26.

Malezija

44.

Sveta Lucija (boravak do 28 dana)

9.

Republika Estonija

27.

Republika Malta

45.

Sv.Vincent i Grenadin

10.

Finska

28.

Nizozemska

46

Kraljevina Španija

11.

Francuska

29.

Kraljevina Norveška

47

DSR Šri Lanka

12.

Grčka

30.

Savezna Republika Njemačka

48

Kraljevina Švedska

13.

Republika Hrvatska

31.

Islamska Republika Pakistan

49.

Republika Trinidad i Tobago (boravak do 30 dana)

14.

Iran

32.

Republika Poljska

50.

Republika Tunis

15.

Republika Island

33.

Republika Portugal

51.

Republika Turska

16.

Italija

34.

Rumunija

52.

Ukrajina

17.

Narodna Republika Kina

35.

Ruska Federacija

 

 

18.

Republika Koreja 

36.

Samoa (boravak do 30 dana)

 

 

 

 

 

Napomena: Podaci o viznom režimu za državljene Bosne i Hercegovine preuzeti sa zvanične web stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH.