Vodič za pristup informacijama

Građani BiH imaju pravo na pristup informacijama koje su pod kontrolom Granične policije BiH, u skladu sa Zakonom o pristupu informacija BiH. Da bi se to pravo ostvarilo, potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama. Njega ćete pronaći u okviru desno, te ga odštampajte, ispunite i pošaljite na adresu GP BiH.

U okviru desno nalaze se i kompletan Vodič za pristup informacijama kojima raspolaže Granična policija BiH, Odluka o troškovima iz koje možete saznati cijene umnožavanja informacija, te Indeks-registar informacija, u kojem su navedene sve grupe informacija kojima raspolaže GP BiH.