Etički kodeks u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine
štampana verzija dokumentapošaljite link na dokument

Ovo je kodeks profesionalne etike. 

Svi zaposleni su pažljivo odabrani u  Graničnu policiju Bosne i Hercegovine, zatim su upoznati sa ovim etičkim kodeksom i nakon izvršene provjere poznavanja kodeksa, svaka ovlaštena službena osoba svečano se obavezuje da će se pridržavati sljedećih pravila ponašanja: 

Povjerenje ukazano zaposlenima u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: GP BiH) nameće više standarde profesionalnog i osobnog ponašanja od onih koji se zahtijevaju od ostalih članova društva. Svi zaposleni u GP BiH će živjeti i raditi u skladu s tim standardima. Prihvatajući značku i obilježja GP BiH slažu se da ispunjavaju sljedeća obećanja: 

  1. 

Ja sam zaposlen u GP BiH. Prije svega sam lojalan javnom redu i sigurnosti svih ljudi u okviru nadležnosti GP BiH.

  2. 

Omogućit ću zaštitu zakonitosti i primjenu zakona jednako za sve ljude bez obzira na njihovu religiju i etničku pripadnost, rasu i spol, zemlju rođenja i nacionalnost. 

  3. 

Zaštita života ljudi je moj najveći prioritet.
Ako primijetim da se čini bilo koje kažnjivo djelo, djelovat ću bez straha i nepristrasno. 

  4. 

Upotrijebit ću silu samo u slučaju da ne uspiju druge metode u ispunjavanju zakonskih ciljeva, a i tada samo minimum potrebne sile.

Nikada neću upotrijebiti smrtonosnu silu, osim ako to nije prijeko potrebno da spasim svoj ili tuđi život. 

  5. 

Nikada se neću koristiti bilo kojim kriminalnim radnjama ili biti umiješan u bilo koji oblik korupcije. Nikada neću prihvatiti poklone ili usluge za obavljanje svoga posla ili za neobavljanje svoga posla. 

  6. 

Poštovat ću povjerenje javnosti kojoj služim i neću javno izražavati svoje primjedbe, osim ako zakon ili druga obaveza moga posla ne zahtijeva drugačije. Polagat ću račune javnosti, a pretpostavljene izvještavati u pismenom obliku o svom poslu blagovremeno, detaljno i istinito. Čak i ako napravim neku grešku, pošteno ću je zabilježiti.

  7. 

Nikada se neću koristiti službenim obilježjima i značkom da bih isticao interese bilo koje političke, religijske ili slične ideologije. Ponašat ću se s najvećom mogućom nepristrasnošću i fer odnosom prema svima, koristeći kodeks profesionalne etike da odredim svoje ponašanje. 

  8. 

Ako se pojavi problem koji ne mogu riješiti, pronaći ću nadležno lice koje ga može riješiti ili ću tražiti od pretpostavljenih da iznađu rješenje. 

Unapređivat ću samoga sebe stalnim učenjem, obrazovanjem i tjelesnom spremnošću, ličnim izgledom, biti uredno podšišan i obrijan da bih postao uzoran službenik  GP BiH kao i uzoran građanin.

Moja riječ je garant moje časti. 

  9.

Kao službenik GP BiH i građanin posvetit ću sebe ovome pozivu, bez obzira na lične probleme. Čuvat ću ugled Bosne i Hercegovine i GP BiH. Tako što ću vrijedno raditi doprinijet ću da Bosna i Hercegovina postane bolje mjesto za život svih ljudi. 

  10. 

Težit ću da živim višim standardom. Tamo gdje drugi mogu prilagoditi pravila da pribave ličnu korist, ja tako neću raditi. Tamo gdje drugi dolaze u iskušenje, ja ću se izložiti opasnosti radi sigurnosti građana i ličnim primjerom pokazati odlučnost u svojoj namjeri. 

Ja sam službenik Granične policije Bosne i Hercegovine.  

Dana

Ime i prezime: