Direktor GPBiH Zoran Galić održao sastanak s ministrom sigurnosti BiH Selmom Cikotićem

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić održao je sastanak s ministrom sigurnosti Selmom Cikotićem i njihovim saradnicima, 22. marta 2021. godine u Glavnom uredu, povodom priprema za novi migrantski talas koji se uskoro očekuje.

Na sastanku su razgovarali o stanju na državnoj granici i mjerama koje je potrebno poduzimati u vezi sa ilegalnim migracijama s akcentom na istočnu granicu gdje je najveći migracijski pritisak i Unsko-sanski kanton, gdje se nalazi najviše migranata. Direktor Galić je istakao aktivnosti koje Granična policija sprovodi u borbi s ilegalnim migracijama i rekao da su svi kapaciteti Granične policije maksimalno usmjereni na zaštitu državne granice. „Svi raspoloživi ljudski i materijalno-tehnički resursi usmjereni su na dijelove državne granice gdje je najveći migracijski pritisak. Najveći problem nam i dalje predstavlja nedostatak kadrova pa to nastojimo nadomjestiti preraspoređivanjem i internim premještajem na istočni i sjeveroistočni dio granice te su angažirani kao i dosad pripadnici drugih policijskih agencija kao ispomoć Graničnoj policiji. Uz sve druge probleme, imamo i situaciju s virusom COVID-19, nikad nije bilo većih izazova za Graničnu policiju kao prethodnih godina. Ovim putem zahvaljujem ministru Cikotiću koji se angažirao da pronađe sredstva za GP, kako bi se barem dijelom nadomjestio nedostatak kadrova koji nam je prijeko potreban“, rekao je direktor Galić.

Ministar Cikotić je istakao kako Granična policija BiH ima punu podršku Ministarstva sigurnosti te da su se maksimalno angažirali kako bi nabavili materijalno-tehnička sredstva i povećali ljudske resurse u Graničnoj policiji.

Direktor Galić i ministar Cikotić su zaključili da Granična policija BiH ulaže maksimalne napore u zaštiti državne granice te su prezentirane aktivnosti koje GP poduzima i koje će poduzimati u narednom periodu i usaglašeni stavovi oko nabavke materijalno-tehničkih sredstava i povećanja kadrova, na čemu radi Ministarstvo sigurnosti BiH.

Direktor GPBiH Zoran Galić održao sastanak s ministrom sigurnosti BiH Selmom Cikotićem