Vlada SR Njemačke donirala GPBiH opremu za kormilare

Zoran Galić, direktor Granične policije Bosne i Hercegovine, 15. oktobra 2020. godine, susreo se s oficirom za vezu Savezne policije Njemačke za BiH dr. Florianom Wedekindom. 

Tokom sastanka, u Glavnom uredu GPBiH u Sarajevu, upriličena je primopredaja donacije Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove, izgradnju i zajednicu Savezne Republike Njemačke radi podrške razvoju GPBiH. Radi se o kompletima zimskih uniformi za kormilare, koje će u velikoj mjeri pomoći i doprinijeti zaštiti policijskih službenika GPBiH prilikom nadzora plave granice tokom zimskog perioda.

Vlada SR Njemačke dosad je GPBiH donirala opremu u vrijednosti više od devet miliona KM u cilju operativnog jačanja ove policijske agencije, a samim tim povećanja opće i sigurnosti na granici, u graničnom pojasu i na aerodromima u BiH te organizirala veliki broj obuka za službenike bh. policijske agencije.

Wedekind i Galić potpisali sporazum o donaciji