Prekid radnog odnosa policijskog službenika GPBiH zbog zloupotrebe službenog položaja

Disciplinska komisija za policijske službenike Granične policije BiH, nakon razmatranja podnesenog Zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka i održanog glavnog pretresa, donijelo je Rješenje o prestanku radnog odnosa za policijskog službenika Jedinice granične policije Brčko Raju K., koji je dana 16.03.2020.godine, dok je vršio poslove graničnih provjera na ulazu u BiH na Međunarodnom graničnom prijelazu Brčko, nakon što je kontrolirao osobu I.A., koji je posjedovao ličnu kartu  Republike Hrvatske, A.A., koja je posjedovala ličnu kartu Republike Hrvatske, F.F., koji je, također, posjedovao ličnu kartu Republike Hrvatske, a koji su putovali u vozilu marke Audi A5 te kada su pristupili graničnim provjerama kod policijskog službenika JGP Brčko Raje K. i predali mu na uvid dokumenta za prelazak državne granice, lične karte RH, isti im je rekao da ne mogu prijeći granični prijelaz i ući u Bosnu i Hercegovinu ako na uvid ne pokažu putnu ispravu Bosne i Hercegovine te da zbog neposjedovanja putnih isprava Bosne i Hercegovine moraju platiti kaznu u visini od 300 KM, koju mogu da plate po 150 KM u roku od 8 dana.

Kada su gore navedene osobe, državljani Republike Hrvatske, tražili da im vrati dokumenta kako bi se vratili i otišli na drugi granični prijelaz, na prijedlog policijskog službenika JGP Brčko Raje K. jedna od navedenih osoba u dokumenta od vozača stavila je 20 evra, koje je policijski službenik uzeo te im omogućio prelazak državne granice, pri čemu je postupao suprotno Zakonu o policijskim službenicima BiH, suprotno Odluci o propisivanju dodatnih uvjeta  za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Planom djelovanja Granične policije BiH na sprječavanju širenja koronavirusa i Pravilniku o načinu izvršavanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave, čime je počinio teže povrede službene dužnosti iz člana 105. stav (1) tačka 1), 9) i 23) Zakona o policijskim službenicima BiH, odnosno iz člana 5. stav (1) tačka 1), 9) i 23) Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika BiH, koje su definirane kao „neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka“, „ponašanje koje narušava ugled policijskog organa“ i „zloupotreba službenog položaja“.