Obuka iz oblasti falsificiranja dokumenata

 

U Glavnom uredu Granične policije BiH od 19. do 22. juna 2017. godine realizirana je obuka o temi„Falsificirani dokumenti“. Obuku su podržale ambasade Francuske i SR Njemačke u BiH. Obuku su pohađala 22 službenika GPBiH. Predavači su francuski i njemački eksperti iz oblasti sigurnosnih elemenata dokumenata, prepoznavanja različitih vrsta i falsificiranih dokumenata i dr. Uz teorijsku nastavu, policijski službenici znanje iz ove oblasti unaprijedili su i praktičnim vježbama. Certifikate o položenoj obuci službenicima su uručili: Oliver Hass, oficir za vezu Savezne policije Njemačke, Cedric Grousset, zamjenik policijskog atašea Ambasade Francuske u BiH, i Semir Pašanbegović, načelnik Centralnog istražnog ureda GPBiH.

Obuku održali eksperti iz oblasti falsificiranih dokumenata

Predavači Hauke Boenert i Jean Battour

Dodjela certifikata

Obuka u Glavnom uredu u Sarajevu