COVID-19

Najčešće postavljena pitanja

20

Državljanin sam zemlje članice Evropske unije, šta mi je potrebno za ulazak u BiH s obzirom na pandemiju COVID-19?

Stranci, državljani zemalja članica Evropske unije, Schengenskog prostora i drugih država, koji ispunjavaju uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Državljanin sam susjedne zemlje (Srbije, Crne Gore, Hrvatske), supruga i maloljetni sin su državljani treće zemlje, s obzirom na pandemiju COVID-19, moraju li supruga i sin posjedovati negativan test prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu?

Potrebno je da prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ispunjavate uvjete propisane Zakonom o strancima, dok je Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano da bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinu mogu ući državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja.

Napominjemo da je prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine u ovom slučaju potrebno posjedovati nesporan dokaz roditeljskog odnosno bračnog statusa.

Strani sam državljanin, u Bosnu i Hercegovinu trebam doći kao službenik međunarodne organizacije (OSCE,UNDP i dr.), s obzirom na pandemiju COVID-19, šta mi je potrebno prilikom ulaska u vašu državu?

Potrebno je da prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ispunjavate uvjete propisane Zakonom o strancima, dok je Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano da bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinumože ući i osoblje međunarodnih organizacija pri izvršavanju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš.

Državljanin sam Bosne i Hercegovine, supruga i maloljetni sin su stranci, moraju li supruga i sin posjedovati negativan test s obzirom na pandemiju COVID-19 prilikom ulaska u BiH?

Potrebno je da prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o strancima, dok je Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano da bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinumože ućimaloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnikdržavljanina Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da je prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine u ovom slučaju potrebno posjedovati nesporan dokaz roditeljskog odnosno bračnog statusa.

Strani sam državljanin s važećom bh vizom, šta mi je potrebno prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu s obzirom na pandemiju COVID-19?

Stranci koji ispunjavaju uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Stranac sam iz viznog režima s BiH, nemam bh vizu ali posjedujem važeću Schengen vizu, mogu li ući u BiH s obzirom na pandemiju COVID-19?

Stranci koji ispunjavaju uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

 

Odlukom o vizama propisano je da državljani zemalja s kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim, mogu s važećim pasošem ući u Bosnu i Hercegovinu, bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine i to ako isti posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdanu u zemljama potpisnicama Schengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Strani sam državljanin, namjeravam tranzitirati preko Bosne i Hercegovine, s obzirom na pandemiju COVID-19, moram li imati negativan test prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu?

Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano je da bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinumogu ući stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine, dok je za tranzit kroz BiH radi odlaska u druge zemlje potreban negativan nalaz PCR testa.

Državljanin sam Srbije i želio bih iz Crne Gore ući u BiH radi povratka u Srbiju. Zanima me je li mi potreban nalaz PCR testa?

Ne, jer su od te obaveze izuzeti stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Državljanin sam Crne Gore i želio bih iz Srbije, kroz BIH putovati u Hrvatsku. Zanima me da li mi je potreban nalaz PCR testa?

Za tranzit kroz teritoriju BiH radi odlaska u treće zemlje potrebno je da predočite negativan nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Izuzetak od obaveze posjedovanja negativnog nalaza PCR testa ne odnosi se na državljane Crne Gore, Republike Srbije i Republike Hrvatske ako u BiH ne ulaze direktno s teritorije navedenih država.

Državljanin sam susjedne zemlje i zanima me je li mi potreban nalaz PCR testa ako u BiH ne ulazim iz svoje zemlje?

Da, jer se izuzetak od obaveze posjedovanja negativnog nalaza PCR testa odnosi na državljane Crne Gore, Republike Srbije i Republike Hrvatske ako u BiH ulaze direktno s teritorije navedenih država.

Državljanin sam zemlje članice Evropske unije/Schengena, mogu li tranzitirati kroz neumski koridor s obzirom na pandemiju COVID-19?

U skladu sa Sporazumom o slobodnom tranzitu kroz teritoriju Republike Hrvatske u i iz luke Ploče i kroz teritoriju Bosne i Hercegovine u Neumu, ako ne postoje druge zakonske smetnje, dozvoljen je tranzit preko teritorije Bosne i Hercegovine isključivo kroz neumski koridor, odnosno putnom komunikacijom između graničnih prijelaza Neum I – Klek i Neum II – Zaton Doli, bez zadržavanja i napuštanja navedene putne komunikacije.

Napominjemo da prilikom tranzitiranja kroz neumski koridor niste obavezni posjedovati nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2.

S obzirom na to da trenutno nisam u mogućnosti izvaditi bh vizu kao i na pandemiju COVID-19 mogu li tranzitirati kroz neumski koridor?

Osobe kojima je za ulazak, boravak i tranzit preko teritorije Bosne i Hercegovine potrebna viza, mogu tranzitirati preko teritorije Bosne i Hercegovine, bez posjedovanja vize, isključivo kroz neumski koridor, odnosno putnom komunikacijom između graničnih prijelaza Neum I – Klek i Neum II – Zaton Doli, bez zadržavanja i napuštanja navedene putne komunikacije.

Napominjemo da prilikom tranzitiranja kroz neumski koridor niste obavezni posjedovati nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2.

Strani smo državljani, planiramo posjetiti Bosnu i Hercegovinu, treba li mojoj maloljetnoj djeci od 3 i 5 godina negativan test prilikom ulaska s obzirom na pandemiju COVID-19?

Stranci koji ispunjavaju uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, što se odnosi i na vašu maloljetnu djecu.

Mogu li prilikom prelaska granice BiH pokazati nalaz testa na mobitelu?

Potrebno je da prilikom pristupanja graničnim provjerama na ulasku u Bosnu i Hercegovinu policijskim službenicima Granične policije BiH predočite negativni nalaz PCR testa u štampanoj formi i isti se ne može predočiti na mobitelu ili drugoj elektronskoj formi.

Državljanin sam BiH i želio bih posjetiti rodbinu u Njemačkoj (ili bilo kojoj drugoj stranoj zemlji). Mogu li nesmetano otputovati uzimajući u obzir restrikcije zbog pandemije?

Granična policija BiH nije nadležna za tumačenje propisa i mjera koje se odnose na ulazak, boravak i tranzit preko teritorije druge zemlje te predlažemo da se u vezi navedenog obratite ambasadi ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu zemlje kroz koju tranzitirate ili u koju namjeravate putovati, radi pribavljanja potrebnih informacija.

Računa li se važenje PCR testa prilikom prelaska granice BiH od vremena testiranja ili izdavanja nalaza?

Odlukom Vijeća ministara BiH o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano je da je potrebno predočiti negativan nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Strani sam državljanin, punoljetan sam, otac mi je državljanin Bosne i Hercegovine, mogu li u BiH ući bez negativnog testa na COVID-19?

Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano je da bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinumože ući maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnikdržavljanina Bosne i Hercegovine.

Strani sam državljanin i zanima me je li određen vremenski period za tranzit zbog COVID-19, s obzirom da se namjeravam kući vratiti preko Bosne i Hercegovine?

Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano je da bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinumogu ući stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Koju vrstu/tip PCR testa trebam posjedovati prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu?

Nije propisana vrsta/tip PCR testa te je potrebno da stranci koji ispunjavaju uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, prilikom ulaska u BiH predoče negativan nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Može li stranac koji je supružnik državljanina BiH ući u BiH, osim bez posjedovanja nalaza PCR testa, i bez prisustva supružnika?

Odlukom o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH nije izričito propisano da prilikom ulaska stranca mora biti prisutan supružnik državljanin Bosne i Hercegovine, ali je potrebno da stranac posjeduje odgovarajući dokaz iz kojeg je moguće nesporno utvrditi da se radi o supružniku bh. državljanina.