Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku kancelarijskog materijala i opreme za potrebe Granične policije Bosne i Hercegovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom postupku za pružanje usluga punjenja praznih toner-kaseta i ketridža

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom postupku za pružanje usluga obilježavanja službenih vozila i plovila Granične policije Bosne i Hercegovine

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po otvorenom postupku za nabavku hrane za službene pse i opreme za preventivnu zaštitu i igru službenih pasa

Odluka o ponistenju konkurentskog postupka za nabavku aviokarti za potrebe sluzbenih putovanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po ograničenom postupku za nabavku municije za potrebe Granične policije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po otvorenom postupku za nabavku usluga osiguranje imovine Granične policije Bosne i Hercegovine

Odluka o poništenju otvorenog postupka za nabavku kancelarijskog materijala i opreme

Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača po otvorenom postupku za nabavku usluga osiguranja imovine Granične policije BiH – LOT 2 Putno kasko-osiguranje

Odluka o poništenju konkurentskog postupka za pružanje usluga servisa i popravka čamaca

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po konkurentskom postupku za pružanje vulkanizerskih i usluga pranja motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po otvorenom postupku za nabavku policijske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po otvorenom postupku za nabavku informatičke opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku kancelarijskih potrepština i opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku uređaja za provjeru ličnih dokumenata

Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača po otvorenom postupku za nabavku informatičke opreme

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača-otvoreni postupak za nabavku sredstava za održavanje higijene i čišćenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku aviokarti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku motornih vozila

Odluka o metodi, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa Granične policije Bosne i Hercegovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku uniformi

Odluka o poništenju konkurentskog postupka za nabavku usluga izrade idejnog projekta telemetrijskog sistema za komunikacionu mrežu Granične policije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku uniformi  (LOT 6 i LOT 7)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom postupku za nabavku ručnih termovizijskih kamera

ODLUKE ZA 2017.GODINU

Odluka o prihvatanju preporuke Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku tonera i ketridža

Odluka o prihvatanju preporuke Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku kancelarijskog materijala i potrepština

Odluka o prihvatanju preporuke Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku lož-ulja

Odluka o poništenju konkurentskog postupka za nabavku uredskog namještaja

Odluka o prihvatanju preporuke Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku fotografske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku softvera za dokument menadžment sistem

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom postupku za nabavku licenci za forenziku

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po otvorenom postupku za nabavku usluga prevođenja

Odluka o izboru najpovoljnijh ponuđača po otvorenom postupku za nabavku goriva (LOT 4, LOT 15 i LOT 21)

Odluka o izboru najpovoljnijh ponuđača po otvorenom postupku za nabavku informatičke opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom postupku za nabavku - Implementacija dinamičkog rutiranja na komunikacijskoj mreži (SPIN)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom postupku za nabavku radova uređenja parking-prostora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom postupku za nabavku sistema evidencije radnog vremena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za nabavku usluga osiguranja