Rukovodstvo

 • Zoran Galić

  Zoran Galić

  direktor Granične policije BiH

  Zoran Galić, glavni generalni inspektor, na poziciju direktora Granične policije BiH imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 16. aprila 2014. godine. Prije imenovanja na tu poziciju, Zoran Galić bio je sedam godina komesar Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije...

  BIOGRAFIJA
 • Slobodan Krstić

  Slobodan Krstić

  pomoćnik direktora za organizaciju i operacije

  Glavni inspektor Slobodan Krstić na poziciju pomoćnika direktora za organizaciju i operacije imenovan je rješenjem direktora GPBiH Zorana Galića 4.1.2016. godine...

  BIOGRAFIJA